GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Mesna Træsliperi og Kartongfabrik

Denne bedriften ble stiftet i 1916 ved overtagelse av Mesna Træsliperi som var stiftet som eget selskap noen år før. Bedriften produserte våt og tørr tremasse for eksport, samt kartong for det innenlandske marked. Bedriftens grunnlegger var L. Robsahm. Aksjekapitalen var på 900.000 kroner. men ble senere både skrevet opp og ned en rekke ganger på grunn av de skiftende konjunkturer.

I 1951 ble aksjekapitalen utvidet. Bedriften ble nedlagt på 1970-tallet og siden overtatt av Kværnergruppen. Området som bedriften lå på var det internasjonale presse og mediasenteret i forbindelse med Lillehammer-OL i 1994.

Mere aksjebrev informasjon


Mesna Træsliperi og Kartongfabrik aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com