Midnatssol
Aksjeselskap historie.Norges Første Stål - Seilskip

Fram til midten av 1870 tallet var treseilskipene enerådende i Norge når det gjelder seilskip. Det første jernseilskip ble innført i Norge i 1876, og var hjemmehørende i Bergen. Midt på 1880 tallet ble jernet stort sett avløst av stål som byggemateriell, da dette hadde større styrke. Svært mange av jern og stål skipene ble for øvrig bygget i Storbritannia.

I desember 1884 kontraherte Grimstadrederen Fredrik Smith-Petersen Norges første stålseilskip. Det ble bygget ved det engelske verftet W. Gray & Co., i West Hartlepool, og målte 1216 netto tonn. Fartøyet hadde hele 25 partredere, hvor Smith-Petersen var størst med 90/ 1000 deler. Sjøsettingen fant sted 13. juni 1885, og skipet ble døpt "Midnatssol".

Kaptein C. E. Nielsen ble tilsatt som fører av skipet. Han hadde da vært kaptein i rederiet i ca. 17 år, og ført flere av Smith-Petersens skip. La oss her dvele en stund ved navnet Smith-Petersen. Far til Fredrik Smith-Petersen, Morten, var en av seilskipstidens ledende reder skikkelser, ikke bare lokalt, men også på det nasjonale plan. Han eide et større skipsverft i Hasseldalen ved Grimstad, hvor han i perioden 1850 - 1872 bygde hele 25 seilskuter, de fleste for egen regning. Foruten reder og verftseier, var han stortingsmann. Byens ordførerverv innehadde han også en lengre periode. Han sto også for opprettelsen av Grimstad Sparebank og Agder Assuraneeforening. Men aller mest var han kjent var han nok for opprettelsen av klassifikasjonsselskapet Det Norske Veritas, der han også var styreformann en tid.

Ved Morten Smith-Petersens død i 1872 overtok eldste sønn Fredrik driften av familiefirmaet. Under hans ledelse ble ytterligere 9 seilskip bygget ved verftet i Hasseldalen, det siste omkring 1890. Ca. 10 år senere etablerte han Hasseldalens Jernskibsbyggeri på verftstomta. Dette selskap fikk en heller kort levetid, men i løpet aven 4 års periode rakk man å levere 7 dampskip, de fleste i størrelsesorden ca. 1.100 bro t. På det meste sysselsatte man 300 mann ved skipsbyggeriet.

I likhet med sin far, representerte Fredrik Smith-Petersen byene Grimstad og Arendal på stortinget. I tillegg satt han hele 23 år som Grimstads Ordfører. Han var dessuten en sterk pådriver for å ta bygget Grimstad-Frolandsbanen.

Men tilbake til "Midnatssol". Ved overleveringen i 1885 ble den av mange betegnet som et av landets vakreste og mest moderne seilskip. "En pryd for den norske handelsflåte", som det het. Skipet hadde eget maskinrom for en dampmaskin på l O hk., som besørget lasting, lossing og lensing. "Midnatssol" var dessuten en rask seiler, og kunne uten problemer drives opp i en fart av 14 knop.

Skipet gikk i alle år i en verdensomspennende fart, spesielt på Australia med trelast. En typisk rundtur med utgangspunkt i fra Nord Europa, gikk gjeme til Australia med trelast, derfra over stillehavet til Sør Amerika ed kull, og videre med nitrat (salpeter) til Europa igjen. Men dette varierte selvsagt en del og ikke sjelden returnerte man fra Australia til Europa med hvete, ull, etc.

I hele 18 år gikk "Midnatssol" under Fredrik Smith-Petersens flagg. Høsten l 903 døde imidlertid Smith-Petersen, og rederiet ble avviklet. Skipet ble da overtatt av dets mangeårige fører, Christian Emanuel Nielsen. Nielsen opprettet et aksjeselskap, "Midnatssol", med en aksjekapital på 100.000 kroner, fordelt på 200 aksjer å kr 500. Dette selskap ble registrert i Kristiansand. De nye eierne fikk ikke stor glede av skipet, da det allerede i 1905 forliste på Solis Rock, nær Montevideo.

Vi må ofre noen ord på C. E. Nielsen også. Han var først og fremst skipsfører, og en uredd sådan. Det er ikke tilfeldig at han gikk under navnet "Nøkken", Dette fordi historien forteller at han seilte skutene mer under - enn over vann! Nielsen var ingen stor reder, men foruten bestyrelsen av "Midnatssol", var han også direktør i dampskibsselskapet "Star" av Kristiansand i årene 1904 - 1907.

"Midnatssol" hadde følgende førere: C. E. Nielsen ca. 10 år, Chr. Farup i ca. 2 år, S. Hansen også i ca. 2 år og A. Nielsen de resterende 5 - 6 årene.


Kopiering av materiale fra Grinebiter.com for bruk andre steder er ikke tillatt uten avtale.

Purchase Policy  |   Copyright Information  |   Stock Certificates  |   Contact