GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Norden Brandforsikringsselskab

Dette selskapet ble stiftet den 4.juli 1867 i Christiania og var et rent brannforsikrings- selskap. Aksjekapitalen var på 775.000 SPD. Det ble utstedt aksjer i flere klasser. Inntfl 1911 het egentlig selskapet "Brandforsikringsselskabet NORDEN" , da det også utvidet sine forsikringsområder til andre bransjer.

Da endret man navn til "Forsikrings-Aktieselskapet NORDEN". Selskapets første direktør het C.F. Gjerdrum, en stilling han hadde frem til 1897. hovedkontoret lå i Karl Johansgt. 14. -krysset Kirkegt. Inntil 1980-årene var det et av Norges største da det ble fusjonert med Storebrand, idag storkonsernet UNI- Storebrand.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com