GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Norsk Oversøisk Bankunion

Etter at norske banker og privatpersoner i den første fase av den første verdenskrig hadde enorme fortjenester og lysten til å investere i utlandet ble sterkere, ble det i 1918 tatt et initiativ til å opprette norske banker i oversjøiske områder. Først og fremst hadde man Shanghai, Rio de Janeiro og Buenos Aires i tankene.

Tretti norske banker gikk sammen om å løse denne oppgaven og i august 1918 ble Norske Bankers Forvaltningsselskap A/S dannet med 5 mill. kroner i aksjekapital. I 1919 ble aksjekapitalen forhøyet til 15 mill. kroner i aksjekapital.

I 1919 ble aksjekapitalen forhøyet til 15. mill kroner og selskapet omdøpt til Norsk Oversjøisk Bank Union. Det var i første rekke Den Norske Creditbank som stilte seg i spissen for denne banken.

Mere aksjebrev informasjon


Norsk Oversøisk Bankunion aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com