GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Norsk Sumatra Plantagekompagni

Selskapet ble stiftet i 1920 med en aksjekapital på 1,4 mill kroner. I 1927 ble aksjekapitalen forhøyet til 2,21 mill kroner ved nytegning. Selskapets formål var plantasjedrift på øya Sumatras østkyst (øy tilhørende Indonesia) for Wvirkning av gummi. Plantasjens omfang var på 30.600 mål, hvorav 9.600 mål var beplantet med gummitrær.

Driften av plantasjen kom ikke i gang før i 1950. Selskapet ble overtatt av den indonesiske stat da president Sukarno tok makten på begynnelsen av 1960-tallet. Pålydende ble nedskrevet til 200 kr i 1951. Det er mulig at selskapet formelt sett ikke er oppløst ennå.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com