GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Norsk Tørrmelkcompagnie

Selskapet ble stiftet i Kristiania den 2. oktober 1916. Den opprinnelige aksjekapitalen var på kr. 250.000 , men ble utvidet i 1918 til 1 mill kroner fordelt på aksjer a kr. 1000.

Selskapet holdt til i Vognmandsgaten 24, og selskapets formål var tørring av melk, meieridrift og annen beslektet virksomhet. Selskapets adm. dir var Einar Immann.

Mere aksjebrev informasjon


Norsk Tørrmelkcompagnie aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com