GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Nygaard Fabriker

Dette selskap ble etablert i Østre Aker (nå en bydel i Oslo) i 1898, med en aksjekapital på kr. 600.000. Formålet var teglverksdrift, trevarefabrikk, og høvleri. Året etter ble kapitalen øket til 1 mill. kroner. I 1906 ble selskapet reorganisert, og aksjekapitalen nedskrevet til 150.000 kr.

Fortsatt var det teglverksdriften som var det primære. Etter 1915 kom det nye eiere inn, og virksomheten ble lagt om til kjemisk industri, med blant annet olje- og malingsprodukter. Kapitalen ble forøvrig doblet til kr. 300.000 i 1919.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com