GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Odderøens Slip & Mek. Verksted

Selskapet ble etablert i Kristiansand i 1916, ved sammenslutning av Odderøens Skibsværft og A/S Odderøens mek. Verksted. Aksjekapitalen var på kr. 113.000 fordelt på 226 aksjer.

Driften, som for det meste besto av skipsreparasjoner gikk bra i noen år, men da lavkonjunkturen satte inn i 1920 årene ble det fort klart at bedriften ikke hadde livets rett. Driften ble nedlagt, og selskapets eiendommer solgt til Kristiansand kommune i 1926.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com