GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Odin Dampskib

Selskapet var organisert som et partsrederi ned en kapital på 425. 000 kroner. De dominerende eiere var brødrene A. E. Olsen og B. Olsen. De var Lyngørs store sønner, og eide store deler av øyene. Sven Foyn var også medeier i skipet. Dampskipet seilte mye på Østen, og hadde en lastekapasitet på 2000 tonn. Odin skal ha vært et av de første norske dampskib som anløp Kina.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com