GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Otterelvens Papirfabriks Interessentskab

Denne bedrift var en av de første papirfabrikker i Landet. Selskapet ble stiftet i Christiania i april 1874 med en aksjekapital på 120.000 SPD (ca. 460.000 kr). Kun 120 aksjer ble utstedt.

Selve bedriften lå i Kristiansand ved Ottereiven. Selskapet hadde kjøpt eiendommen Snedkerpladsen med tillegelser ved den såkalte Huns og Helvedsfoss i Torrisdals eller Otter-elven pr. Kristiansand. Noen Aksjebrev er utstedt til Grosserer A. Christiansen i Christiania. mannen som var en av grunnleggerene av Det Oversøiske Compagni.

I styret satt blant annet Oluf Onsum (1820-1899). Onsum var født i Molde og var en av de store industrigrunderene på midten av forrige århundrede. Han kom som 16-åring til Oslo i kjøpmannslære. Anla senere store bedrifter som Christiania Jernverk A/S ,Kværner Brug og Jernstøperi A/S, Svendengens og Biri Tegelverker, Ottereivens Papirfabrik og en rekke andre industribedrifter.

Under 1880- årenes nedgangsperiode fikk han økonomiske problemer som knekket ham.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com