GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Patria

Dette selskapet ble stiftet i Kristiansand høsten 1938 med en aksjekapital på 250.000 kroner fordelt på 500 aksjer. Skipsreder Oluf Skjelbred Knudsen var disponerende reder. I representantskapet satt forøvrig hans far, Kristian Knudsen. Oluf Skjelbred Knudsen hadde rike redertradisjoner å ivareta. Hans bestefar var den meget dynamiske skibsreder O.A.T. Skjelbred som stod i fremste rekke blant byens redere, fra århundreskiftet og en halv mannsalder fremover. Skjelbred Knudsen fikk sin shippingutdannelse i London, Newcastle og Rouen. Han drog til sjøs et par år før han vendte tilbake og begynte i familiens rederi.

Fra 1932 disponerte han sitt eget rederi. I 1936 tok han et viktig skritt og kontraherte 2 lastebåter hvorav "Patria" var den ene. Båten ble bygget på Kristiansands Mek. Verksted og var på 2000 t.dw og levert i 1939. Patria ble ett av de norske skip som falt i fiendens hender under krigen.

I september 1941 befant båten seg i Algerie og da Frankrike kapitulerte ble den beslaglagt av Vichy-regjeringen og overlevert tyskerne i oktober. Skipet ble trolig senket samme år.

Mere aksjebrev informasjon


Patria Aksjebrev


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com