GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Pyrites de Bossmo

Bossmo Gruber var ei middels stor kisgruve beliggende nær Mo i Rana, Nordland. Regulær drift ble satt i gang omkring 1895, av et svensk selskap, med ”malmkungen av Norge”, Nils K. Persson, som den drivende kraft. I 1897 ble gruva solgt til et belgisk selskap, Pyrites de Bossmo, hvor samme Persson var en av direktørene! Dette selskap drev gruva i ca. 20 år, med et gjennomsnittelig belegg på over 200 mann.

I 1917 ble gruva overtatt av Bergens-selskapet A/S Norske Svovelkisgruber. Driften fortsatte i ca. 4 år med et belegg på omkring 130 mann, inntil dette selskap gikk konkurs. Det ble stillstand i ca. 10 år, inntil et nytt selskap, Bossmo Grubers Drift, tok opp arbeidet igjen. – Nå som ”nødsarbeid” med statsgaranti mot underskudd. Driften ble avsluttet i 1938.

I denne siste perioden hadde man et belegg på ca. 100 mann. Gruva produserte i alt ca. 640.000 tonn kis.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com