GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Røros Bad

I likhet med mange andre ”badeselskaper” som ble etablert for ca. 100 år siden, hadde dette selskap en beskjeden størrelse. Aksjekapitalen var på kun 3.000 kr. fordelt på 150 aksjer a kr. 20.

Aksjenes pålydende var ofte satt lavt, slik at folk flest hadde mulighet til å bli medeiere i denne type selskaper.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com