GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Røstvangen

Selskapet ble registrert i Christiania, selv om Røstvang gruvene lå helt nord i Tynset kommune. Aksjekapitalen var på 1 million kroner fordelt på aksjebrev pålydende kr 200- og kr 1000- (5 aksjer).

Gjennom perioden 1908 til 1921 ble det tatt ut 200.000 tonn svovelkis samt 75 tonn kobberkis. Over 200 mann var sysselsatt så det var et betydelig selskap.

Blant de største aksjonærene finner man den svenske konsul Nils K. Persson, også kalt Malmkungen av Norge. Dette fordi han hadde flere betydelige eierinteresser i norske bergverk. Blant annet Sulitjelma gruber og Bossmo Svovelkisgruver. Han var styreformann i ”Røstvangen” og signerte aksjebrevene.

Mere aksjebrev informasjon


Røstvangen aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com