Rederiet Niord av Flekkefjord
Aksjeselskap historie.Et av norges første flerskipsaksjeselskaper.

Når vi unntar rute og linjefarten, fikk flerskipsaksjeselskapene sitt gjennombrudd først mot århundreskiftet. (1900) Stort sett var partsrederiet den dominerende eierform inntil da. En del unntak fantes riktignok, idet aksjeselskapsformen så smått begynte å gjøre seg gjeldende omkring 1860. Først som enkeltskipsaksieselskaper. (NS som omfattet kun ett skip)

Omkring 1865 dukket de første flerskipsaksjeselskaper opp. Jacob S. WormMuller nevner i bokverket Den norske sjøfarts historie, et selskap, Hortens Skibsactieforening, som ble etablert i 1865. Også Christiania Rederiselskab, og Skibsactieforeningen Albion, også det fra Kristiania, var flerskipsaksjeselskaper som ble etablert i siste halvdel av 1860- årene. Ingen av disse fikk noen lang levetid. og alle ble avviklet i løpet av noen Ta år.

I 1865 ble Flekkefjordsflåten tilført 3 større seilskuter. To av disse ble overtatt av rederiet Niord, et av landets første flerskipsaksjeselskaper, Det var barkene "Harmonie" på ca. 450 brutto ton, innkjøpt fra Bremerhaven, og "Flekkefjord" på ca. 500 bro t., innkjøpt fra Hamburg. Sistnevnte var bygget i Åbenrå, Danmark, og ble betalt med 16.000 spesiedaler. Begge skutene var opprinnelig bygget som fullriggere, men ble nedrigget til barker, da disse kunne seile med mindre mannskap.

I 1868 fikk rederiet overlevert bark "Saga", kontrahert ved et verft i Drammen. Størrelsen var ca 430 br.t, og skuta kom på 21.670 spd. I tillegg til disse seilskipene, eide rederiet en liten fjorddamper, "Neptun", som gikk i lokalfart i Flekkefjordsdistriktet. Båten gjorde ikke rare farten - en god presteskyss kunne ro like fort, ble det sagt! "Neptun" var en lite lønnsom investering, og fartøyet ble solgt til Bergen, allerede i 1869.

Niord hadde en aksjekapital på 23.850 spd, fordelt på 53 aksjer a 450 spd. Initiativtakerne var blant byens mektigste handelsborgere, blant annet Johs. W. Eyde, (en fjern slektning av Sam Eyde) og Elias Jacobsen. (byens rikeste mann i siste del av 1800-tallet) De satt i selskapets Direktion i ca. 25 år.

En fordel ved flerskipsaksjeselskapet var at det sto sterkere overfor hendelige uhell. Dårlige resultater for ett av skipene, ble ofte balansert mot gode resultater for de andre.

Bark "Saga" seilte for det meste på Svartehavet med kom. "Harmonie" gikk i emigrantfarten til Nord-Amerika, og returnerte oftest med trelast til England. I 1866 fraktet skuta i alt 244 passasjerer fra Bergen til USA. Billigste billett kostet da kun 6 spesiedaler!!, mens en kahyttplass kom på 18 spesiedaler.

Disse 3 barkene var alle under seil i "de gyldne år", 1870 -75, og selskapet Niord hadde rimelig gode resultater denne perioden.

I 1880-årene ble "Harmonie" og "Flekkefjord" avhendet. og etter det disponerte selskapet kun "Saga" under eget flagg. - Rederiet eksisterte fram til 1893, da bark "Saga" ble solgt, og aktieselskabet Niord aviklet.

Mere aksjebrev informasjon


Kopiering av materiale fra Grinebiter.com for bruk andre steder er ikke tillatt uten avtale.

Purchase Policy  |   Copyright Information  |   Stock Certificates  |   Contact