GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Søndenfjeldske Privatbank

I 1884 tok Handelsforeningen i Kristiansand opp spørsmålet om opprettelse aven privatbank i byen. Christiansands Sparebank og Norges Banks lokalavdeling hadde lenge rådet grunnen alene og i deler av byens næringsliv var savnet aven privatbank følbart. Like etter inntraff imidlertid "Arendalskrisen" med det resultat at Arendal Privatbank røk over ende, og tanken om en privatbank i Kristiansand ble lagt død. Da konjungturene igjen pekte oppover ble offentligheten innbudt til aksjetegning i "Søndenfjeldske Privatbank" den 18. desember 1889. Allerede julaften samme år var kapitalen tegnet, fordelt på 2000 aksjer a kr 500. Det var igjen gode tider og utover i 1890- årene vokste banken raskt. I 1897 ble bankens nye og flotte bygg tatt i bruk. (Dette bygget benyttes i dag av Kreditkassens (ex Sørlandsbankens) fondsavdeling.)

Imidlertid trakk det opp til økonomisk uvær rundt århundreskiftet. Det var krakk i Christiania og heller ikke den Søndenfjeldske Privatbank gikk fri. Det hele endte med at banken ble satt under offentlig administrasjon og Norges Bank og Centralbanken for Norge tok kommandoen. Sakte og sikkert bygget banken seg opp igjen og i 1915 ble banken rekonstruert og tilført 3 mill kr. i nye aksjekapital. Denne ble etter et par års tid øket til 6 mill. kr. Dessverre var banken sterkt engasjert i " Kristiansands Nikkelraffineringsverk" og dette ble dens bane.

Da dette skandaleprosjektet røk overende i begynnelsen av 20-årene, fulgte banken med i dragsuget. Den 15. september 1921 ble således dørene stengt. Selv om det ble arbeidet intenst for å få banken på fote igjen, viste det seg umulig å fortsette som selvstendig bank. Den ble derfor underlagt Den Norske Handelsbank A/S som en filial. Den Norske Handelsbank gikk forøvrig selv konkurs i 1924, også delvis på grunn av Nikkelaffæren.

Mere aksjebrev informasjon


Søndenfjeldske Privatbank aksjebrev old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com