GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Siberian Steamship, Manufacturing & Trading Company

Historien bak dette selskapet er det skrevet en egen bok om. Den heter "En sjøvei blir til" av Jonas Lied. Selskapets hovedformål var å finne en sjøvei til de store russiske elvemunninger i nord. Dette klarte de også og dreven kort periode en enorm handel med Russland med hensyn til trelast, elvedampere, samt at selskapet deltok aktivt i utbygging av de russiske jernbanestrekninger i Sibir. Selskapet ble stiftet i 1912 og var dengang en av de største aksjeselskaper på den tid som var dannet. Alle landets finansnotabiliteter var involvert i selskapet. Ja, sågar Kong Haakon var med på stiftelsesmøte på Oslo Børs i 1912. Hvorvidt han var aksjonær vites ikke.

Lied var en mann med mange forbindelser. Han fikk Fridtjof Nansen med på den første PRturen til Sibir. Han hadde gode kontakter med Tsaren i Leningrad og hadde også invitert den amerikanske presidenten Theodor Roosevelt på en av turene til Russland. Dette strandet da den russiske revolusjonen var et faktum. Selskapet klarte ikke å trekke seg ut av Russland i tide og aksjonærene tapte det meste.

Etter at alle tap var dekket, hadde selskapet bare igjen 25.000 kr. av den opprinnelige aksjekapital på 12 mill kroner. Selskapet ble derfor et interessant skatteobjekt på grunn av sine store underskudd og Bergensrederiet Westfal-Larsen A/S overtok etter den annen verdenskrig selskapets preferanceaksjer og bokførte underskudd. De opprinnelige aksjer ble da verdiløse.

Mere aksjebrev informasjon

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com