GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Silas Bark

Selskapet ble etablert av Jørgen Bang i Grimstad i 1898, med en aksjekapital på kr 110.000 fordelt på 110 aksjer. Selskapet eide kun barken Silas på 690 reg. ton. I liket med andre skuter som Jørgen Bang eide, ble Silas bygget ved rederens eget verft i byen. Silas gikk en del år i koprafart, som var å skipe ut kokosmasse fra Stillehavsøyene.

Under første verdenskrig ble Silas senket av en tysk ubåt, men hele besetningen ble berget.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com