GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Skibladner & Oplandske Dampskibsselskap

Dette aksjebrevet er gyldig den dag i dag. Oplandske Dampskibsselskap ble stiftet på Lillehammer i 1854, mens aksjebrevene er datert den 12. oktober 1855. Oplandske Dampskibsselskap A/S er faktisk det eldste going skipsaksjeselskap i Norge.

Aksjekapitalen dengang var på 45.000 Speciedaler fordelt på 1800 aksjer a 25 SPD hver. Selskapets formål var befordring av passasjerer, gods, post, og tømmer på Mjøsa. De hadde til å begynne med båtene "Færdesmanden" og "Skibladner". Skibladner ble bygget ved Motala Verksted i Sverige i 1854-56 og Skibladner gikk sin jomfrutur på Mjøsa den 2. august 1856, kun to år etter at Norges første jernbane mellom Christiania og Eidsvoll var åpnet. Båten gjorde en fart av 11,5 knop med en kullfyrt dampmaskin. Som de fleste vet seiler SKIBLADNER fortsatt på Mjøsa og er verdens eldste hjuldamper i drift.

Den er et stykke norsk kulturhistorie og blir tatt vare på av entusiastiske personer gjennom Skibladners Venner. Selv om aksjebrevet fortsatt innehar sin gyldighet kan man ikke påregne noe økonomisk utbytte på kort eller lang sikt. Selskapet driver Skibladner takket være kommunal og privat støtte. Aksjebrevet er derimot et kulturhistorisk minne som samles og tas vare på av en rekke mennesker. Langt de fleste aksjebrevene er bevart, men de er ofte å finne i en meget dårlig forfatning, da det var vanlig at aksjonærene brakte aksjebrevet med seg for å reise gratis eller for å få utdelt utbytte. Det skjedde faktisk helt frem til 1950-årene.

Mere aksjebrev informasjonSkibladner


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com