GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Skien Telemarkens Dampskibsselskab

Aksjeselskapet Skien-Telemarken Dampskibsselskab ble stiftet i 1900, men har sine røtter helt tilbake til 1850-tallet. Aksjekapitalen var på 300.000 kroner fordelt på aksjer a kr 100.

Selskapet er fortsatt i drift og aksjebrevet er gyldig. Det har vært foretatt flere opp og nedskrivninger slik at pariverdi i dag er 50 kroner. I sin glansperiode hadde selskapet en rekke båter som traffikerte blant annet Bandak-kanalen. Kjente båter som M/S Victoria på 141 tonn og bygget i 1882 er fremdeles i drift.

Andre båter var M/S Dyre Vaa, Notodden, Vrangfos og Nordsjø. Sist men ikke minst DIS Telemarken som var bygget av jern i 1876 og var på 128 bruttotonn. I dag er selskapet redusert til et eiendomsselskap, med en liten aksjeportofølje. Antatt verdi på selskapet er ca 2-2,5 mill kr.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com