GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Skiens Ørebank

Banken ble opprettet i 1897 med en aksjekapital på 100.000 kr fordelt på 1000 aksjer a kr. 100. Kun 20% ble innbetalt ved tegning. Banken utvidet sin aksjekapital med 100% i 1917 slik at den samlede aksjekapital var på 200.000 kr. Ikke rart at banken hadde tatt navnet 0rebank!! I direksjonen satt blant annet H.H. Holta. Banken utbetalte utbytte frem til 1928.

Mere aksjebrev informasjon


Skiens Ørebank aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com