GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Skudesnæs Privatbank

Banken ble stiftet i desember 1881. Aksjekapitalen var kun kr 16 200, fordelt på 162 aksjer. Av brevets pålydende på kr 100, ble kun kr 60 innbetalt. Bankens virksomhet var ikke stor før ”jobbetiden” under den første verdenskrig. Den økende aktivitet førte til at aksjekapitalen i ble oppskrevet og utvidet to ganger, i 1917 var den kommet opp i kr 200 000 fordelt på til 800 aksjer pålydende kr 250.

Under den hektiske ”jobbetiden” ga banken mange utlån som på begynnelsen av 20 – tallet viste seg å være dårlige når depresjonen kom. I januar 1923 ble banken satt under offentlig administrasjon. Redningsaksjonen var vellykket. For å styrke bankens egenkapital, ble de 800 gamle aksjene nedskrevet til kr 125 og nye 800 aksjer til kr 125 ble tegnet.

Etter andre verdenskrig kom etter hvert behovet for en større egenkapitalbase. Dette ble løst i 1962 ved at banken gikk inn i Rogalandsbanken, med en egen avdeling på Skudesnes. Denne ble opprettholdt da Rogalandsbanken i 1987 ble overtatt av Fokus Bank. I oktober 1993 solgt Fokus bank Skudesnes avdelingen, som ble en del av Skudenes & Akra Sparebank.

Mere aksjebrev informasjon


Skudesnæs Privatbank aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com