GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Selskapet ble opprettet i 1916 ved at de overtok "Det norske Spitsbergensyndikats" gruverettigheter og eiendommer på Spitsbergen i Grønnfjorden og Adventfjorden, begge ved Isfjorden.

Selskapets aksjekapital var på 9.6 mill kroner hvorav 5 mill var i preferanceaskjer og 4,6 mill i stam aksjer. I følge vedtektene fikk preferanceaksjene 7% kumulativt utbytte. Av det tiloversblivende fikk styret 8%, representantskapet 2% og deretter stamaksjene 7%. I 1921 ble skillet mellom stamaksjer og preferanceaksjer opphevet. I 1933 ble aksjekapitalen nedskrevet fra 9,6 mill til 1,9 mill uten utbetaling til aksjonærene. Først i 1950 ble den igjen oppskrevet til 9,6 mill og nye aksjebrev utstedt. En rekke kjente forretningsmenn har sittet i selskapets styre og i 1959 var Hilmar Reksten en stor aksjonær og styreformann.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com