Strømsholms Slusswerk
Aksjeselskap historie.Dette aksjeselskapet stammer fra den svenske pionertiden hvor man anla kanaler i stedet for jernbaner (som ennå ikke var oppfunnet). Selskapet ble stiftet så tidlig som i 1776 i den hensikt å anlegge en kanal fra Dalarne gjennom Vestmannland til Mælaren og til Strømsholms Kungsgård som ble bygget så tidlig som i 1557 for kong Gustav I. Kanalen ble dyrere enn beregnet, og i 1800 måtte man kalle inn mer kapital fra aksjonærene.

På denne tiden var det høykonjunktur i Skandinavia. Den franske revolusjonen var nettopp avsluttet Napoleon var ommet til makten og lå i krig mot England. For norsk skipsfart og trelasteksport var det meget gode tider, og personer som Bernt Anker og Johan Collett skapte million-formuer.

En tilsvarende kanal i Norge mellom Oslo og øyeren ble prosjektert og oppmålt i perioden 1804-1806. Da det nøytrale Danmark/Norge gikk i krig med England i 1807, ble prosjektet lagt på is. Ingeniøren som stod bak planleggingen var den samme som bygget Gøta kanal i Sverige i 1830 årene. Den første norske jernbanen i 1854, Hovedjernbanen, fulgte samme trasse som den planlagte kanalen til øyeren.

Strømsholms Slusswerk ble drevet dårlig, og selskapet gikk konkurs i 1840-årene. Et nytt selskap ble dannet i 1842, og dette eksisterer den dag i dag.

Mere aksjebrev informasjon


Kopiering av materiale fra Grinebiter.com for bruk andre steder er ikke tillatt uten avtale.

Purchase Policy  |   Copyright Information  |   Stock Certificates  |   Contact