GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Svelvik Papirfabrik

Bedriften ble startet i 1919 med en kapital på 800.000 kroner. Selskapet er fremdeles i drift, selv om det ikke lenger produseres papir i fabrikklokalene. Selskapet har i dag et datterselskap som produserer varmeovner av typen ADAX , samt driver utleie av næringslokaler. Selskapet har også et større tomteområde på Hurum.

Aksjebrevet er altså gyldig og transport og godkjennelse som ny aksjonær er mulig. Aksjer i dette selskapet hadde for noen år siden en verdi på 10-15000 kroner. I de senere år har selskapet hatt store tap blant annet på diverse prosjekter. Mer enn 50 % av aksjene domineres av familien Nelson i Svelvik. Aksjebrev i selskapet er nesten aldri frem for salg på ordinær måte.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com