GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Tønsberg Eidsfosbanen

Dette lille lokale og private jernbaneselskap fikk konsesjon i 1898 til anleggelse aven jernbanestrekning på 48,1 km mellom Tønsberg og Eidsfoss. Banen ble åpnet den 18. oktober 1901. Totalt kostet banen 1,36 mill kroner og selskapets aksjekapital var på nøyaktig 936732,93 kroner.

Banen ble nedlagt i 1938'og lite eller intet finnes igjen av verken skinnegang eller stasjonsbygninger. Den gamle jernbanetraseen er i dag bilvei mellom Tønsberg og Eidsfoss.

Mere aksjebrev informasjon

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com