GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Tønsberg Reperbane

Dette selskapet ble aksjeselskap i 1912 etter at det i nærmere 50 år var blitt drevet som et privat selskap av konsul C.F. Issachsen. (C.F. Issachsen og politikeren Kaare Willoch Issachsens er i samme slekt).

Selskapets historie går helt tilbake til 1896, da Tønsberg Reperbane ble etablert. I 1877 ble bedriften overtatt av C.F. Issachsen og hovedproduktet dengang var håndspunnet tauverk. I 1883 ble det innstalert maskiner til denne produksjonen,og i 1885 ble det igangsatt produksjon av ståltau (wire).

De store avtagerne av selskapets produkter var skipsfarten og hvalfangsten. Reperbanen, dvs det bygg hvor man tvinnet tauet var hele 367 meter langt, og dermed en av Norges lengste bygninger. Selskapet produserer den dag i dag stålwire og er overtatt av Elkem.

Mere aksjebrev informasjon


Tønsberg Reperbane aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com