GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
The Norwegian Copper & General Mining Co. Ltd

Selskapet som hadde en aksjekapital på £ 64.000, ble opprettet i London for drift av Melkedalen gruve i Ballangen kommune nær Narvik. Dette var ei mindre kisgruve som ble oppdaget like før århundre skiftet. Forekomsten ble solgt til noen engelskmenn, som opprettet selskapet Melkedalen Copper Mines Ltd.. De drev gruva i 3 år før kassa gikk tom. Et nytt engelsk selskap, Melkedalen Ltd. Overtok driften i perioden 1904 – 1910. Etter dette gikk gruva over på tyske hender for en kortere periode.

Tilslutt kom The Norwegian Copper & General Mining på banen og drev gruva i ett års tid. Det ble stopp i 1913, og etter dette har det ikke vært drift på stedet. Til sammen ble det produsert vel 1.500 tonn kiskonsentrat med Ca. 1,7% kobber og 42% svovelkis.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com