GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
The Norwegian Zinc Co

Selskapet som var etablert på engelsk kapital, drev Birkeland Zinkgruber ved Sauda, I en 4-5 års periode.

Rundt 100 mann var knyttet til virksomheten, som på denne tid var landets største zink-produsent. Ca. 14.000 tonn zinkmalm ble produsert.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com