GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


The Oscar Gold Mining Company Ltd

I 1862 ble det funnet gull for første gang på Bømlo, som ligger mellom Haugesund og Stord. Det skjedde i kobberskjerpet "Modumgruva" , men dette funnet ble snart glemt. Først i 1882 fant man gull på nytt. Denne gang i Storhougen Grube og da man i oktober 1883 fant en halv kilo gull i en klump,utløste dette en gullfeber uten like. En rekke selskaper ble etablert og i løpet av 1884 var det innmeldt 350 skjerp. Minst 10-15 norske og utenlandske selskaper drev sin virksomhet i noen få hektiske år.

The Oscar Gold Mining Company ltd. ble stiftet i 1884 med engelsk kapital, men også mange nordmenn var aksjonærer i disse selskapene.

Engelskmennene var noen av de første til å begynne å utvinne gull, men forhåpningene ble ikke innfridd. Vel var det gull på øya, men gullgehalten var ikke mer enn 9 gram pr. tonn sten som ble utvunnet. Aksjekapitalen var på ca. 75.000 pund (ca 150.000 NOK dengang). Selskapet hadde 4 mann i arbeid og de brøt ca 100-150 tonn med malm pr. måned. Det ble dessuten bruk for mye penger på aktiviteter over bakken; bygninger,kaianlegg,kontorer etc. slik at det ble lite kapital til å grave etter gullet. Et forsøk på å redde selskapet ble tatt i 1885 da det ble utstedt 12.500 preferanceaksjer. Dette var ikke til- strekkelig og en ekstraordinær generalforsamling i London den 26.februar vedtok at selskapet skulle innstille. Selskapet ble derfor likvidert den 19.januar 1887. Imidlertid ble selskapet rask reorganisert. Dette skjedde forøvrig en rekke ganger de nærmeste årene. Følgende selskaper ble dannet: The new oscar Gold Company Ltd. (Stiftet 1887 - likvidert 1890) Oscar Gold Ltd. (Stiftet 1891 - Likvidert 1895) Bremnæs Gold Company Ltd. (Stiftet 1895 - Likvidert 1898)

Etter 1910 ble all videre leting oppgitt. I nyere tid er det kun hobby-gullgravere som holder til her på sommeren og faktisk så har man funnet litt gull de senere årene.

Mere aksjebrev informasjon

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com