GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Tromsø Privatbank

Banken ble stiftet den 1.april 1899 med en aksjekapital på 750.000 kr hvorav bare 300.000 ble innbetalt. I 1912 utvidet banken aksjekapitalen til kr 450.000 fullt innbetalt.

Ved senere utvidelser kom den totale aksjekapital opp i 2,1 mill kroner. Tromsø Privatbank A/S og Tromsø Handelsbank fusjonerte i 1923, men den nye fellesbanken som da hadde fått navnet Tromsø Handelsog Privatbank A/S ble satt under offentlig administrasjon den 3. mai 1923 og senere likvidert i 1928. Dividenden var på ca 50 %.

Mere aksjebrev informasjon


Tromsø Privatbank aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com