GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Ullensvang Privatbank

Banken ble stiftet allerede i 1870, med en aksjekapital på 10.000 Spd. Etter kapitalutvidelser i 1897, 1913 og 1917 var aksje kapitalen kommet opp i 400.000 kroner, fordelt på aksjerbrev pålydende kr 100 og kr 500.

Banken greide seg bra gjennom lavkonjunkturen på tyve og tretti tallet. Etter nok en kapitalutvidelse i 1962, ble den fusjonert inn i Vestlandsbanken i 1976. I 1987 ble Vestlandsbanken en del av Fokus Bank.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com