GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Undals Værks Interessentskab

Undals Værks Interessentskab ble etablert i 1874 for drift av ei mindre kis-gruve i Rennebu kommune, Sør Trøndelag. Første driftsperiode ble kortvarig, med liten produksjon. Et nytt selskap, Undals Verks ny Interessentskap, overtok i 1888, men først etter første verdenskrig ble det igjen drift av betydning. I 1917 ble selskapets aksjekapital utvidet til kr. 399.600 fordelt på 666 aksjer. Det er fra denne utvidelse auksjonsbrevet stammer.

Ny nedleggelse av gruva fulgte i 1922, og stillstanden varte i hele 30 år, inntil man i 1952 igjen satte produksjonen i gang. Denne varte til 1959, men så var det definitivt slutt.

Den samlede produksjon ved gruva ble nær 100.000 tonn kiskonsentrat. Belegget var stort sett ca. 30-40 mann.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com