GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
United States Whaling co.

Selskapet ble stiftet i 1911 registrert i USA. Dette grunnet at selskapet hadde konsesjon for fangst i Alaska i perioden april til november. Konsesjonen måtte fornyes hvert år. Ellers var selskapet nokså dominert fra Sandefjord, med herrene Ole Wegger og Peder Bogen i spissen. Selskapets aksjekapital var på 400.000 (1,5 mill kroner).

Selskapet disponerte/eide en landfast stasjon i Port Armstrong, et flytende kokeri "Sommerstad" (innleid for sesongen 1912) og de tre fangstbåtene Stra I, Il og Ill. Alle bygget i 1912. Fangsten i Alaska gav bare skuffelser for selskapet som i sitt første driftsår tapte over 250.000 kroner. Aksjenes kurs stod i 1912 i 105%. To år senere i 913 var selgerkursen 55%.

I 1915 hadde kursen falt helt ned til 9%. Noen gode fangstsesonger, særlig i 1917 gav håp for sel'skapet, men i 1921 ble fangsten innstilt og selskapet oppløst i 1922/23.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com