GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Vestlandske Godsdampskibsselskab

Selskapet ble stiftet i Christiania i 1891 med en aksjekapital på 130.500 kroner fordelt på 435 aksjer a kr 300. Det ble drevet fraktfart med de to dampskipene Transport I og Il. I styret satt Axel Wilhelmsen.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com