GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Vinoren Sølvverk

Foruten statens sølwerk på Kongsberg var det også noen private selskaper som drev utvinning av sølv i de sølvførende ganger i Kongsbergfjellet. Et av disse var Vinoren Sølwerk i Svene. Selskapet overtok i 1917 A/S Trollerud Sølwerks aktiva og passiva. Selskapet hadde en arbeidsstokk på ca 75 mann og i 1915 ble det utvunnet ca 1100 kr fint sølv.

Til sammenlikning ble det fra statens gruver på Kongsberg utvunnet ca 10.000 kg fint sølv pr. år i tidsrommet 1911- 1915. Sølverkene på Kongsberg var tidligere av stor nasjonal viktighet fra grunnleggelsen i 1623 til det ble nedlagt.

Mere aksjebrev informasjon


Vinoren Sølvverk aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com