GRINEBITER.COM Norske Frimerkehefter      STAMPS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     

FH100 Juletiden og nyttårstiden frimerker

FH100 Juletiden og nyttårstiden

There were symbols from prime spells that would be on the Christmas cards in 1997. Primstav is an old calendar designed in tree, and it has a summer side (April 14 - 14 October) and a winter side (October 14 - April 14). Brand Week on prime stick is probably a mixture of older, pagan and Christian anniversaries. The days are marked with dashes, special characters and shapes. Prim wand was a 'perpetual' Julian calendar, in that it did not include holidays. Primstav probably originated in the ancient runic calendar known from the 1200s, but may also be older. It is typical for Denmark and Norway, and in Norway we know about 650 prime rods.

Juletiden og nyttårstiden FH100 frimerkehefte

Frimerkehefte FH100
Issued 1997
Contains NK1316K and NK1317 Stamps

Normal Price: $26.00
Sales Price: $22.10

More Stamp Booklets    Flere Frimerkehefter

Norsk: Det var symboler fra primstaver som skulle få pryde juleposten i 1997. Primstav er en gammel kalender utformet i tre, og den har en sommerside (14. april - 14. oktober) og en vinterside (14. oktober - 14. april). Merkedagene på primstaven er sannsynligvis en blanding av eldre, hedenske merkedager og kristne merkedager. Dagene er merket med streker, spesielle tegn og figurer. Primstaven var en 'evigvarende' juliansk kalender, ved at den ikke inkluderte bevegelige helligdager. Primstaven stammer trolig fra den gamle runekalenderen kjent fra 1200-tallet, men kan også være eldre. Den er typisk for Danmark og Norge, og her i landet kjenner vi til om lag 650 primstaver.

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com - All Rights Reserved