GRINEBITER.COM Norske Frimerkehefter      STAMPS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     

FH103 Brosundet i Ålesund frimerker

FH103 Brosundet i Ålesund

Ålesund has a long history, although the city first became a city in 1848. In 1904 a great fire destroyed the entire city, and the reconstruction took place in the Art Nouveau architecture, with tower, spire and imaginative ornamentation on houses. The city's distinctive architecture has given it a unique place in Norwegian architectural history, and Ålesund is a member of a European network of Art Nouveau. Ålesund is now a modern commercial and industrial center, and this seaside city in Møre og Romsdal is one of the largest export ports for cod.

Brosundet i Ålesund FH103 frimerkehefte

Frimerkehefte FH103
Issued 1998
Contains NK1332 Stamps

Normal Price: $20.00
Sales Price: $17.00

More Stamp Booklets    Flere Frimerkehefter

Norsk: Ålesund har en lang historie, selv om byen først fikk bystatus i 1848. I 1904 ødela en stor bybrann hele sentrum, og gjenoppbyggingen skjedde i jugendstil-arkitektur med tårn, spir og fantasifulle ornamenter på husfasadene. Byens særpregede arkitektur har gitt den en unik plass i norsk arkitekturhistorie, og Ålesund er medlem i et europeisk nettverk for art-noveau. Ålesund er i dag et moderne handels- og industrisenter, og denne kystbyen i Møre og Romsdal er en av verdens største eksporthavner for klippfisk. I Ålesund kommune bor det i dag (2008) ca 42 000 mennesker. Byen Ålesund har vokst ut over kommunegrensene, og har i dag ca 46 000 innbyggere.

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com - All Rights Reserved