GRINEBITER.COM Norske Frimerkehefter      STAMPS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     

FH56 Lunde og teist frimerker

FH56 Lunde og teist

Atlantic puffin (Lunde) is also known as sjøpapegøye. Puffins nest on the west coast, but the large colonies, we find from Lofoten and northwards. These colonies can be several hundred thousand birds. Because of the prolonged decline in population is puffin on the list of endangered species in Norway. The vast Most puffins are migratory, coming back to Norway around April.
Guillemots (Teist) nest along the Norwegian coast and Svalbard, and is considered to be an stable bird.

Lunde og teist FH56 frimerkehefte

Frimerkehefte FH56
Issued 1981
Contains 5 NK877 and 5 NK878 Stamps

Normal Price: $15.00
Sales Price: $12.75

More Stamp Booklets    Flere Frimerkehefter

Norsk: Lunden (Fratercula arctica) er også kjent under navnet sjøpapegøye. Lundefuglen hekker på Vestlandet, men de store koloniene finner vi fra Lofoten og nordover. Disse koloniene kan være på flere hundre tusen fugler. På grunn av langvarig nedgang i bestanden er lundefuglen på listen over truede arter i Norge. De aller fleste lundefuglene er trekkfugler, som kommer tilbake til Norge rundt april.
Teisten (Cepphus grylle) hekker langs hele norskekysten og på Svalbard, og den er å regne som en standfugl.


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com - All Rights Reserved