GRINEBITER.COM Norske Frimerkehefter      STAMPS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     

FH57 Blåstrupe og rødstrupe frimerkerFH57 Blåstrupe og rødstrupe

Bluethroat (Blåstrupe) bluethroat nest primarily in the mountain birch forests and vierkjerr. In northern Norway, it can also be found nesting on the coast. Bluethroat are migratory and winter probably in Southeast Asia.
Robin (rødstrupe) is a typical woodland birds, but can also be found gardens and parks. It breeds in mixed coniferous forests and humid areas over most of southern Norway and the north of Norway. In northern Norway it is more rare. Robins are mainly migratory birds, and migrates to Southwest Europe in September-October. Some winters, however, on the coast of southwestern Norway, where winters are mild.

Blåstrupe og rødstrupe FH57 frimerkehefte

Frimerkehefte FH57
Issued 1982
Contains 5 NK908 and 5 NK909 Stamps

Normal Price: $18.00
Sales Price: $15.30

More Stamp Booklets    Flere Frimerkehefter

Norsk: Blåstrupen (Luscinia svecica) Blåstrupen hekker primært i fjellbjørkeskog og vierkjerr. I Nord-Norge kan den også finnes hekkende ved kysten. Blåstrupene er trekkfugler, og overvintrer sannsynligvis i Sørøst-Asia.
Rødstrupen (Erithacus rubecula) er en typisk skogsfugl, men kan også finnes hager og parker. Den hekker i blandingsskog og fuktige barskogsområder over det meste av Sør-Norge og nord til Trøndelag. I Nord-Norge er den mer sjelden. Rødstrupene er i all hovedsak trekkfugler, og trekker til Sørvest-Europa i september-oktober. En del overvintrer likevel ved kysten på Sørvestlandet der vintrene er milde.


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com - All Rights Reserved