GRINEBITER.COM Norske Frimerkehefter      STAMPS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     

FH64 Julekranser frimerker

FH64 Julekranser

Christmas Wreaths are made from things like acorns, pine needles, dried flowers and the like. They are often used to decorate the front door for Christmas.

Julekranser FH64 frimerkehefte

Frimerkehefte FH64
Issued 1985
Contains 10 NK986 Stamps

Normal Price: $32.00
Sales Price: $27.20

More Stamp Booklets    Flere Frimerkehefter

Norsk: Julekranser lages av ting som kongler, granbar, tørkede blomster og lignende. De brukes gjerne til å pynte ytterdøren til jul.

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com - All Rights Reserved