GRINEBITER.COM Norske Frimerkehefter      STAMPS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     

FH68 Traktkantarell og rimsopp frimerkerFH68 Traktkantarell og rimsopp

Funnel Cantharellus (Cantharellus tubaeformis) is a mushroom that is easy to recognize by the yellow stem. It likes to be in the coniferous forests with acidic soils, often in the heather. The fungus is considered a very good food that can be prepared directly, blanched or dried. Funnel chanterelles season is usually in full swing in Norway in October. The fungus can tolerate frost, so that the season lasts longer than other mushrooms.
Rimsoppen (Rozites cape rata) resembles a small, unbaked roll where it sticks up from the low and mossy forest floor. Rimsoppen grows often right up on the mountain, and it is particularly the young mushrooms that are good as food. It does have one unfortunate characteristic - "it cling to becqurellene": Today, more than 40 years after the Chernobyl accident, the rimsoppen still has high becquerel values. It is therefore recommended no more than a meal per year with rimsopp.

Traktkantarell og rimsopp FH68 frimerkehefte

Frimerkehefte FH68
Issued 1986
Contains NK1017 and NK1018 Stamps

Normal Price: $23.00
Sales Price: $19.55

More Stamp Booklets    Flere Frimerkehefter

Norsk: Traktkantarellen (Cantharellus tubaeformis) er en matsopp som er lett å kjenne igjen på den gule stilken. Den liker seg i barskog med surt jordsmonn, gjerne i lyng. Soppen er regnet som en svært god matsopp som kan stekes direkte, forvelles eller tørkes. Traktkantarellsesongen er gjerne i full gang i Norge i oktober. Soppen tåler frost, slik at sesongen varer lengre enn for andre sopper.
Rimsoppen (Rozites caperata) kan minne om et lite, ustekt rundstykke der den stikker opp fra lav- og mosegrodd skogsbunn. Rimsoppen vokser ofte helt oppe på snaufjellet, og det er særlig den unge soppen som er god som matsopp. Den har imidlertid én uheldig egenskap - den "tviholder på becqurellene": I dag, over 20 år etter Tsjernobyl-ulykken, har rimsoppen fortsatt høye becquerel-verdier. Det anbefales derfor ikke mer enn ett måltid med rimsopp i året.


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com - All Rights Reserved