GRINEBITER.COM Norske Frimerkehefter      STAMPS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     

FH82 Heklagulvengje og Frøys perlemorvengje frimerker

FH82 Heklagulvengje og Frøys perlemorvengje

Heklagulvengja is an Arctic butterfly, and is a rare species. In Norway, it is found only in the interior of Nordland, Troms and Finnmark, and then only on nutrient-poor heath and grassy meadows above the tree line.
Frey perlemorvengje is named after Freya of love, and is among several 'perlemorvengjeartar' which is named after Norse gods.

Heklagulvengje og Frøys perlemorvengje FH82 frimerkehefte

Frimerkehefte FH82
Issued 1994
Contains NK1192 and NK1193 Stamps

Normal Price: $22.00
Sales Price: $18.70

More Stamp Booklets    Flere Frimerkehefter

Norsk: Heklagulvengja er ein arktisk sommarfugl, og er ein sjeldan art. I Norge finn ein han berre i indre Nordland, i Troms og i Finnmark, og då berre på næringsfattige lyngheier og graskledde engjer over tregrensa. Frøys perlemorvengje er kalla opp etter kjærleiksgudinna Frøya, og er blant fleire perlemorvengjeartar som har fått namn etter norrøne gudar. I Noreg finn ein denne sommarfuglen i myrlendte strok på Austlandet og i høgareliggjande område i Trøndelag og Nord-Noreg.

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com - All Rights Reserved