GRINEBITER.COM Norske Frimerkehefter      STAMPS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     

FH83 Kjelke og spark frimerker

FH83 Kjelke og spark

Sleding has always been a popular winter activity. The good old 'trekjelken' have competition of sledges and more modern rattkjelkar, but this stamp got the traditional norwegian sled.
Park-kick encountered no one, is used to transport so well along winter roads or over frozen lakes, which play and fun on ice or hard packed snow. The first park-kick we know of is from 1872, and he came from Piteå in northern Sweden. In optimal conditions, one can easily reach up in a speed of 15-20 km / h or even more downhill.

Kjelke og spark FH83 frimerkehefte

Frimerkehefte FH83
Issued 1994
Contains NK1219 and NK1220 Stamps

Normal Price: $22.00
Sales Price: $18.70

More Stamp Booklets    Flere Frimerkehefter

Norsk: Aking har til alle tider vore ein populær vinteraktivitet. Den gode, gamle trekjelken har fått konkurranse av akebrett og meir moderne rattkjelkar, men på dette frimerket er det altso den tradisjonelle kjelken me har gleda av å få sjå.
Sparken, eller sparkstøttingen, vert nytta til so vel transport langsmed vintervegar eller over islagde vatn, som til leik og moro på is eller hardpakka snø. Den første sparken me kjenner til er frå 1872, og han kom frå Piteå i Nord-Sverige . Her i landet vart sparkane vanlege etter 1900, og i byrjinga vart dei gjerne laga av bygdesmedar. Er tilhøva optimale, kan ein lett nå opp i ein fart av 15-20 km/t, eller endå meir i nedoverbakkar.

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com - All Rights Reserved