GRINEBITER.COM Norske Frimerkehefter      STAMPS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     

FH84 Tyttebær og blåbær frimerker

FH84 Tyttebær og blåbær

Tytebær (Vaccinum vitis-Idaea) are extremely hardy plants, which tolerate temperatures below -40 degrees. The thriving in the shadow of the moist soil, but grow poorly during the summer when it is hot.
Blueberry (Vaccinium myrtillus) is common berries. You can find blueberries all the way up to 1700 m.o.h.

Tyttebær og blåbær FH84 frimerkehefte

Frimerkehefte FH84
Issued 1995
Contains NK1223 and NK1224 Stamps

Normal Price: $20.00
Sales Price: $17.00

More Stamp Booklets    Flere Frimerkehefter

Norsk: Tytebær (Vaccinum vitis-idaea) er ekstremt hardføre planter, som toler temperaturar under -40 grader. Dei trivst i skuggen på fuktig jord, men veks dårleg om sumaren er varm. Tytebæra veks vilt i nordlege strok i både Europa, Asia og Amerika.
Blåbær (Vaccinium myrtillus) er vanlege bær her heime, då helst i nærleiken av skog og hei. Ein kan finna blåbær heilt opp til 1700 m.o.h. Blåbæra finn ein elles nordlege strok av Asia samt i heile Europa - med unntak av områda rundt Middelhavet. Desse frimerka er trykte på fosforescerande papir, men dei finst og på vanleg papir.

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com - All Rights Reserved