Kong Olav V foran Kongebjørkai

Kong Olav V foran Kongebjørkai

Kong Olav V foran Kongebjørkai
Norge/Norway
Frimerke: NK937
Årstall: 1983

Salgspris: $3.00

Sold Out