GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Aalesunds Kreditbank A/S

Banken ble stiftet så tidlig som i 1877. Banken var den dominerende på Nordvestlandet og hadde i 1918 en aksjekapital på 6 mill kroner.

Banken innstilte først i 1922, men åpnet igjen året etter, etter at den var satt under offentlig administrasjon. Problemene ble foreløpig løst og banken fikk igjen lov til å drive fri virksomhet med dispensasjon fra Norges bank. Da var aksjekapitalen nedskrevet fra 6 mill kroner til 500.000 kr. Samtidig måtte alle innskyterene godta at 60 % av deres tilgodehavende ble omgjort til preferanceaksjer samt at Norges Bank og andre banker tegnet preferanceaksjer for nærmere 3 mill kroner.

Fra 1924 drev banken tilnærmet normal virksomhet inntil den den 6. februar ble satt under offentlig administrasjon for annen gang og likvidert umiddelbart.

Mere aksjebrev informasjon


Aalesunds Kreditbank A/S - Picture of Norwegian Bank Certificate

Aalesunds Kreditbank A/S - Picture of Norwegian Bank Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com