GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Andresens Bank

Banken ble stiftet i 1913 ved at det private bankierfirma N.A. Andresen og Co. som var etablert allerede i 1809 slo seg sammen med Revisjonsbanken. Senere fusjonerte Andresens Bank med "Foreningsbanken".

Banken ble først satt under offentlig administrasjon i 1923 og trådte i likvidasjon den 1.9. 1928. Samme dag ble den nye Andresens Bank A/S opprettet. Det var denne banken som i 1975 ble fusjonert inn i Kreditkassen og som hadde sitt hovedkontor i Torggt. 2.

En av aksje eierene var Didrik Cappelen (1836 1914). Cappelen var brukseier på Ulefoss Verk, samt stortingsmann og industrimann. Han anla det første malmvaskeri i Norge. Mineralet "Cappelenit" er oppkalt etter ham. Han ble gift med Elonore Løvenskiold i 1886, hun var datter av Statsminister Carl Løvenskiold fra Vækerø i Oslo.

Mere aksjebrev informasjon


Andresens Bank A/S - Picture of Norwegian Bank Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com