GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Arentzen, Schmidt og Kommandit

Dette var et finansinstitutt som etter hvert kom til a drive ordinær bankvirksomhet. Selskapet ble etablert i 1897, og kastet seg raskt ut i vidløftige aksjespekulasjoner. Aksjekapitalen var på 1 mill. kr., og denne ble først utvidet til 3 mill. kr. i 1898, og til hele 6 mill. kr. året etter. Samtidig ble navnet endret til Den norske Diskontobank A/S.

På grunn av Kristianiakrakket kom banken i likviditetsvansker, og søkte forgjeves støtte hos Norges Bank.

Da Norges Bank gikk gjennom selskapets bøker, fant de ut at banken var drevet på en totalt uansvarlig måte. Resultatet ble at banksjef Arentzen ble dømt til vann og brød i 20 dager! Straffen ble dog senere satt ned til 10 dager. Aksjebrevet er veldig sjeldent.

Mere aksjebrev informasjon


Arentzen, Schmidt og Kommandit - old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com