GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Atlantis

Aksjebrevet i dette selskapet fra Flekkefjord kan stå som et eksempel på den gangens jobbetid. Selskapet ble stiftet med aksjekapital på 4 mill kroner. De eide skipene "ALSTAD" på 5100 tonn dw. og som var bygget i 1896 og ATLANTIS på 8329 tonn dw. Det første driftsåret (1916) hadde selskapet et netto-overskudd på 2.7. mill kroner og delte ut et utbytte på 70% samt at de fikk tilbakebetalt halvparten av sitt tilgodehavende av aksjens pålydende.

For 1918 ble det utdelt forskuddsvis utbytte på 20%. Totalt gav den en verdistigning på 170% på litt over et år.

Eventyret varte bare til 1920. Da var krigen definitivt over og fraktmarkedet falt betydelig. I 1921 tapte selskapet betydelig summer fordi selskapets lån var i engelske pund hos Hambros Bank. Fraktmarkedet og verdier på skip var falt ytterligere, samt at selskapets situasjon var meget anstrengt. Verdien på ALSTAD var på knapt 800.000 kr mot 2.8 mill i 1918.

Selskapet fikk et betydelig underskudd i 1922 og selskapet gikk mot sin undergang. For selskapets disponent, skipsreder Bernhard Hansen fra Flekkefjord kunne selskapet bare reddes dersom aksjekapitalen ble ytterligere nedskrevet og aksjonærene var villig til å tegne ny kapital. Dette lyktes ikke, og selskapet ble avviklet i 1923.

For Bernhard Hansen personlig ble dette en tøff tid. I løpet av et par års tid var hans enorme formue redusert til en brøkdel. Kreditorene bestemte da også i 1923 at hans bo skulle settes under administrasjon, men han ble ikke slått konkurs tross en underdekning på 3,4 mill kr. (ca 435 mill kroner etter dagens pengeverdi).

Bernhard Hansen var en stor personlighet, også på andre områder enn de næringspolitiske. Han representerte Flekkefjord på stortinget fra 1900-1915 og fra 1918 til 1921. Han representerte "Samlingspartiet" og "Frisinnede Venstre". Han var en av stifterne av "Norges Fredsforening" i 1894 og i 1913 ble han medlem av nobelkomiteen og fra 1923 dens formann. Han var medlem i styret i Norges Rederforbund og var ordfører i Flekkefjord i 1933 samt 1936-37.

Mere aksjebrev informasjon


Atlantis old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com